Om Eltrygg

Om Eltrygg Miljö 

Eltrygg Miljö är ett konsultföretag inom området elsäkerhet vars mål är att sprida kunskap om elsäkerhet och öka förståelsen för den elektriska faran.

Verksamheten grundas på elsäkerhet för näringslivet, dels genom att föreläsa i utbildningar och kurser, dels utredningar kopplade till ellagstiftningen.

Kunderna finns inom alla samhällssektorer såsom elnätsföretag, industrier, installationsföretag, kommuner, landsting och övriga myndigheter.Jag som driver Eltrygg heter Mats Jonsson. Jag är elsäkerhetsingenjör och ledamot av TK64, den svenska nationalkommittén för standardisering av regler för elinstallationer samt skydd mot elchock. Du kan möta mig som föreläsare på kurser och seminarier och så svarar jag på frågor om elansvar och elsäkerhet på Voltimums expertpanel. Vissa kallar mig författare eller skribent.