Kurser i Stenungsund

Kursen riktar sig till de som ska repetera reglerna om elsäkerhet vid arbete samt behöver uppdatera sin kunskaper i de områden där förändringar har skett under de senaste åren. Målet är att deltagaren ska känna till reglerna om elsäkerhetsplanering, riskhantering och åtgärder för arbete där det finns elektrisk fara. Kursanmälan ska vara Eltrygg Miljö AB tillhanda senast den 11 december 2018.

Produktblad till kursen kan hämtas nedan.
Rep-kurs 2019.pdf