Kurser Stenungsund

Kurser i Stenungsund

Elsäkerhet vid arbete enligt SS-EN 50110-1

Kursen riktar sig till personer som deltar i eller planerar arbete där det finns elektrisk fara. Kursen grundas på svensk standard SS-EN 5010-1.
Målet är att deltagaren ska känna till reglerna om elsäkerhetsplanering, riskhantering och åtgärder för arbete där det finns elektrisk fara. 

Nya kursdatum planeras till hösten 2022.

Produktblad till kursen kan hämtas nedan.
Produktblad grund 21.pdf