Kurser i Stenungsund

Elsäkerhet vid arbete enligt SS-EN 50110-1

Kursen riktar sig till personer som deltar i eller planerar arbete där det finns elektrisk fara. Kursen grundas på svensk standard SS-EN 5010-1.
Målet är att deltagaren ska känna till reglerna om elsäkerhetsplanering, riskhantering och åtgärder för arbete där det finns elektrisk fara. 

Produktblad till kursen kan hämtas nedan.
Produktblad grund 21.pdf