STF Elsäkerhetspris

STF Elsäkerhetspris

STF Ingenjörsutbildnings elsäkerhetspris gick i år till Mats Jonsson på Eltrygg Miljö. Mats sitter bland annat i Voltimums expertpanel för elansvar.

Här är juryns motivering:
 
”Äntligen” utropade Gert Fylking för några år sedan, när Nobelpriset i litteratur tillkännagavs. Vi tror att många också kommer att känna ”Äntligen” bubbla upp inom sig när ni börjar förstå vem som i år tilldelats STF:s Elsäkerhetspris.
 
Årets pristagare är en man, som inte får priset bara för att han är en man, utan för att han under en lång tid har bedrivet ett idogt, viktigt och framgångsrikt arbete för att öka elsäkerheten i Sverige. För att hinna med allt verkar det som om han lyckats utöka dygnet med minst fyra timmar.
 
Vår pristagare, som är målinriktad, ambitiös och påläst, är också en praktiskt tänkande man. I den snåriga ellagstiftningen lyckas han se möjligheter och hitta lösningar på de problem som de flesta trott vara olösliga. Pristagarens förmåga att se möjligheter istället för svårigheter, gör att det viktiga elsäkerhetsarbetet inte behöver stanna upp, utan hela tiden drivs framåt.
 
Vår pristagare har alltid haft säkerhet som sin ledstjärna och att då, i det här sammanhanget, berätta vad som hände när vår person skulle lägga om taket på sitt uthus, känns helt fel. Så, det låter vi bli.
 
Pristagaren har ännu inte riktigt kommit upp till fyrtio år i branschen men har trots det, via anställningar som till exempel taxichaufför, elektriker, lärare, och utbildare, nu hunnit med att bli en framgångsrik egenföretagare. Vår eldsjäl driver idag ett företag vars namn väl representerar målet för hans stora engagemang. Att han på vägen retat upp några och av några uppfattas som besvärlig har inte stoppat honom från att hela tiden jobba för ett Eltrygg(t) Sverige.
 
Det är med stor glädje som vi kan meddela att 2017 års Elsäkerhetspris går till Mats Jonsson. Äntligen!

Se mer på https://www.voltimum.se/articles/voltimum-expert-far-elsakerhetspris