Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Elsäkerhetsverket har beslutat tre nya föreskrifter.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
Den främsta nyheten är att innehavare av elektriska anläggningar och utrustningar som ingår i näringsverksamhet ska ha dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen.


https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/?sortby=StartPublish&direction=DESC&filters=PublicationTypeCategoryId:157&pageSize=10