Kurs i SS 437 01 02 - Elinstallationer ...

Stockholm - Kista 2 oktober 2018

Standarden SS 437 01 02 anger fordringar för anslutning av servis för el och telekommunikation samt mätsystem och belastningsobjekt i installationer som är anslutna till eller avsedda att anslutas till elnät för lågspänning. Den är i första hand avsedd att användas vid projektering så att ställda krav blir beaktade på ett tidigt stadium.

Kursinformation
Anmälan