Kurs Elsäkerhet vid arbete

- Arbete enligt god elsäkerhetsteknisk praxis

Kista 25 september 2018

Kursen ger de grundläggande kunskaperna som krävs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter för arbete där det finns elektrisk fara. 

Kursen grundas på svensk standard SS-EN 50 110-1 och utgör tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. 

Kursinformation 

Kursanmälan