VÄLKOMMEN

Eltrygg Miljö AB är ett konsultföretag inom området elsäkerhet och vars mål är att sprida kunskap om elsäkerhet och öka förståelsen för den elektriska faran.

Nyheter och Tips

Kurs – Nya föreskrifter för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram (2017-02-13)
Den 1 juli träder den nya elsäkerhetslagen i kraft som bland annat innebär att elinstallatörens överinseende ersätts av ett företagaransvar. Behörighetsreformen ska vara genomförd den 1 juli 2017. Eltrygg Miljö erbjuder kurs i de nya föreskrifterna som reglerar elinstallationsarbete, egenkontroll och egenkontrollprogram.

  • Malmö 29 mars
  • Göteborg den 30 mars
  • Stockholm den 5 april

Läs mer

Temadag – Ny elsäkerhetslag (2016-06-05)
Med anledning av den nya elsäkerhetslagen anordnar Eltrygg Miljö en temadag om den nya lagen

  • Stockholm den 23 augusti
  • Göteborg den 24 augusti (fåtal platser kvar)
  • Örebroden 31 augusti
    Läs mer

Riksdagen beslutar om ny elsäkerhetslag (2016-06-01)
Den 8 juni beslutar riksdagen om ny elsäkerhetslag Läs mer

Kurs för elansvariga (2014-08-08)
Utbildning om elsäkerhet, Handbok 446 i Stenungsund den 4 september  Läs mer

Ny utgåva av Handbok 446 (2014-06-12)
Handbok 446 om Elanläggningar – Säkerhet vid arbete finns i ny utgåva  Läs mer

Regeringen utreder kompetenskrav för elektriker (2013-08-22)
Regeringen har utsett Bo Diczfalusy till utredare för  Läs mer

Ny standard för skötsel av elanläggningar (2013-08-09)
I våras fastställdes den nya utgåvan av EN 50110-1. Läs mer
Nu genomför STF en temadag om EN 50110-1. Läs om temadag här

Prov till elinstallatör (2013-07-30)
Klarar du provet till elinstallatör? Testa dig här

Företagsbot efter elolycka (2013-06-26)
Vattenfall döms som vållande till montörs död. Läs mer

Nya föreskrifter för elinstallatörer (2013-06-25)
Elsäkerhetsverket har beslutat nya föreskrifter för elinstallatörer. Läs mer
L
adda hem föreskrifterna ELSÄK-FS 2013:1 här

Kabellängd N1XV 16 och 25 Al (2013-02-19)
Ny tabell för Al 16 och 25 PEX Läs mer

PM från Elsäkerhetsverket (2011-11-26)
PM om utvidgning och ombyggnad kan hämtas här

Främmande ledande del (2009-09-29)
Vad är en främmande ledande del? Jo…Läs mer

Studiematerial om elfaran (2009-06-14)
En ”stöt” kan vara livsfarlig och… Läs mer

Mätning av jordtag (2009-04-03)
Hur mäter man jordtag? En enkel anvisning om att mäta jordtag. Läs mer