Mina böcker

Elansvar - En Fyrklöver

En vanlig missuppfattning är att en behörig elinstallatör per automatik bär allt ansvar. Men så är det inte! Det är
enormt viktigt att ha tydliga ansvarsområden för elsäkerheten på arbetsplatsen.
Boken ger dig ökad förståelse för vad begreppet ”elansvar” innebär. Bl.a. består det av fyra ben eller klöver som undertiteln också anger; nämligen anläggning, behörighet, elmateriel och personsäkerhet. Med en bra förståelse för elansvar har du möjlighet att organisera din verksamhet på ett elsäkert sätt.
Boken tar även upp hur det aktuella regelverket fungerar och genom att förstå och följa det kan du också minimera dina risker. Den refererar också till riktiga fall som ger dig en aktuell inblick i hur rättsväsendet resonerar kring ansvarsfrågor.


Författare: Lars Kilsgård och Mats Jonsson
ISBN: 9789171627957

Elinstallationsregler - 112 frågor och svar

Boken ger svar på aktuella och vanliga frågor om elinstallation med anledning av standard SS 4364000+R1, Elinstallationsreglerna. Ändringarna från tidigare utgåva av standarden är både många och omfattande. Nytt är bland annat skyddsutjämning i badrum och de utökade kraven på användning av jordfelsbrytare och på korta frånkopplingstider.

Med kunskap och förståelse för de regler som gäller arbetar du för säker el. Bokens sökordsregister hjälper dig att snabbt och enkelt få svar på dina frågor. Boken är en reviderad utgåva av Elinstallationsregler -104 frågor och svar och har som titeln anger utökat innehållet till totalt 112 viktiga frågor och svar. En lista på refererade produkter har tillkommit och den tidigare sökordlistan har utökats.


Författare: Mats Jonsson
ISBN: 9789171628145

Kontroll före idrifttagning

Grunden till många olyckor idag är tekniska fel i idrifttagningen. Genom att tidigt säkerställa ditt arbete kan du spara både tid och pengar.

Kontroll före idrifttagning tar upp vad du kan göra för att minimera dina risker. Den beskriver bland annat hur du kan kontrollera din installation, själva utförandet och dokumentationen av den.

Du får även tillgång till en checklista som steg för steg visar hur du kan minska riskerna för olycka. Checklistan ingår som ett löst blad i boken så att du kan kopiera och återanvända den i alla dina uppdrag. Boken bygger på standarden SS 4364000+R1 och kan med fördel läsas tillsammans med den.

Författare: Mats Jonsson
ISBN: 9789171627834